ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลภูเขียว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับโรงพยาบาลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ นำโดย ผศ.กรองจิต  วาทีสาธกกิจ และ นางวราภรณ์  สระประทุม ผู้ประสานงานหลักอำเภอ จัดดำเนินการประชุมถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ โดยมี อสม. เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน จำนวน 76 คน

                มีการแบ่งกลุ่ม อสม. ต่างร่วมระดมความคิด และเล่าประสบการณ์การดำเนินงานช่วยให้คนเลิกบุหรี่ที่ผ่านมา ในครั้งนี้มีเรื่องเล่าของ อสม. ที่น่าสนใจ คือ นางบุษบา  ติดโสม อสม. ม.9 ต.ผักปัง เป็น อสม. ที่สูบบุหรี่และกำลังเลิกบุหรี่ โดยรับผิดชอบ 7 หลังคาเรือน มีคนสูบบุหรี่อยู่ 6 คน ช่วยให้เลิกได้แล้ว 2 คน เล่าว่าคนสูบบุหรี่ที่เหลือยังเลิกไม่ได้ และแนะนำหากยังเลิกไม่ได้ขอให้สูบนอกบ้านเพราะเราติดป้ายบ้านปลอดบุหรี่แล้ว อย่าให้ควันบุหรี่เข้าไปในบ้าน นางบุษบาเล่าเรื่องของตนเอง โดยสูบมานาน 41 ปีแล้ว ตั้งแต่ลูกชายอยู่ในท้อง 9 เดือน พยายามตั้งใจเลิกขณะนี้ เหลืออยู่ 5 มวน ใช้วิธีไม้จิ้มฟัน พร้อมประกาศเลิกบุหรี่ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 อสม. ต่างร่วมให้กำลังใจ