พิธีมอบโล่แก่บุคคล และหน่วยงานที่ได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ฯพณฯ พลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่แก่บุคคล  และหน่วยงานที่ได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง  ในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โดยมี ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้การต้อนรับ  เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 

 

เอกสารดาวน์โหลด