นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ท่านสมพร  ใช้บางยาง  นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  นำทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  จากท่านพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ซึ่งทางสมาคมและนักกีฬาทุกคนได้ร่วมสนับสนุนสร้างกระแสค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง   รวมถึงได้ให้ความสำคัญร่วมขับเคลื่อนสร้างกระแสสนับสนุนนโยบายสำคัญคือ การสร้างกระแสสนับสนุนภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 85%  ในปี พ.ศ.2556 และร่วมสร้างกระแสรณรงค์สนับสนุน ร่าง พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่  เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ