การลดปัจจัยเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงและเบาหวานของประชากร

การลดปัจจัยเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงและเบาหวานของประชากร

ทำไมสถานที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่

ทำไมสถานที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่

การแทรกแซงและบ่อนทำลาย นโยบายสาธารณะของบรรษัทข้ามชาติ

การแทรกแซงและบ่อนทำลาย นโยบายสาธารณะของบรรษัทข้ามชาติ

เรียกร้องสหประชาชาติเห็นความสำคัญ ร่วมต่อสู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เรียกร้องสหประชาชาติเห็นความสำคัญ ร่วมต่อสู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โลกห้ามสูบบุหรี่ชูรส

โลกห้ามสูบบุหรี่ชูรส

ญี่ปุ่นแซงไทยลดสูบบุหรี่

ญี่ปุ่นแซงไทยลดสูบบุหรี่

เปิดโลกทัศน์การรณรงค์ในระดับสากล

เปิดโลกทัศน์การรณรงค์ในระดับสากล

ยาสูบประตูสู่มหันตภัยก้าวต่อไปอย่างรู้ทัน

ยาสูบประตูสู่มหันตภัยก้าวต่อไปอย่างรู้ทัน

การผลักดันนโยบายสาธารณะบทเรียนจากประสบการณ์ในชีวิตนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

การผลักดันนโยบายสาธารณะบทเรียนจากประสบการณ์ในชีวิตนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

Thai Health Promotion Foundation

Thai Health Promotion Foundation

ห้ามมีฉากสูบบุหรี่ในทีวี

ห้ามมีฉากสูบบุหรี่ในทีวี

ภูฎาน 5 ปีหลังการขายยาสูบ

ภูฎาน 5 ปีหลังการขายยาสูบ

ภาพคำเตือนประเทศอุรุกกวัย

ภาพคำเตือนประเทศอุรุกกวัย

ดูแคนาดาควบคุมยาสูบแล้วดูไทยเรา

ดูแคนาดาควบคุมยาสูบแล้วดูไทยเรา

ซองบุหรี่มาตรฐาน

ซองบุหรี่มาตรฐาน

คนที่สูงที่สุดในหมู่คนเตี้ย

คนที่สูงที่สุดในหมู่คนเตี้ย

บทบาทสถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์ในการสร้างสังคมปลอดบุหรี่

บทบาทสถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์ในการสร้างสังคมปลอดบุหรี่

Article 5.3 Guideline's Presentation Dr. Prakit Vathesatogkit Regional Workshop on the Implementation of FCTC

Article 5.3 Guideline's Presentation Dr. Prakit Vathesatogkit Regional Workshop on the Implementation of FCTC

Article 13 Tobacco Advertising Ban : Thailand Case Study

Article 13 Tobacco Advertising Ban : Thailand Case Study

กลัวมะเร็ง

กลัวมะเร็ง