ถาม-ตอบกับหมอประกิต 15 ส.ค.2561

“ประเทศออสเตรเลียบอกว่า การสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็ง 16 ชนิด ทำไม? มูลนิธิฯ บอกว่า การสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็ง12 ชนิด”

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 11 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 11 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 10 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 10 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 8 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 8 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 3 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 3 ส.ค.2561