บริษัทบุหรี่ทำผิดกฎหมายฐานองค์กรอั้งยี่ ศาลลงโทษอย่างไร?