ทำไม นายไมเคิล บลูมเบิร์ก ถึงบริจากเงินทำงานควบคุมยาสูบ