ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าเพราะไม่มีนิโคติน แต่ทำไมขายหมากฝรั่งและแผ่นแปะนิโคตินได้