มีกลุ่มจะจัดวิ่งรณรงค์เชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่ และจะนำเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล 2 แห่ง