ผมสูบบุหรี่มา 20 ปี ถ้าผมหยุดสูบตอนนี้ จะยังทันที่จะลดโอกาสป่วยหนักจากโคโรน่าไวรัสใหมครับ