หยุดบุหรี่นานเท่าไร ความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเวลาติดเชื้อโควิด 19 จึงจะลดลง