ความดันโลหิตสูง ต้องเลิกบุหรี่

 

ความดันโลหิตสูง   ต้องเลิกสูบบุหรี่ 

 

เมื่อคุณเป็นความดันโลหิตสูง เป้าหมายสูงสุดคือการปฏิบัติตัวและการกินยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อคุมความดันให้ใกล้ระดับปกติมากที่สุด เพื่อป้องกันและชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนอันได้แก่

- โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจวาย หัวใจโต และหัวใจล้มเหลว

- โรคเส้นเลือดสมองตีบ หรือแตก ซึ่งทำให้เกิดอัมพฤก หรืออัมพาต

- โรคไตวาย

 

ถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงและสูบบุหรี่ โรคแทรกซ้อนที่กล่าวแล้วจะยิ่งเกิดเร็วขึ้นอีก 2-3 เท่า  อันเป็นผลจากสารพิษต่าง ๆ ในควันบุหรี่ที่ทำให้

- ความดันโลหิตสูงขึ้น 5 - 10 มิลลิเมตรปรอท

- เลือดมีความเข้มข้น – มีความหนืดมากขึ้น

- ชีพจรเต้นเร็วขึ้น

- ออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจลดลง

- เกล็ดเลือดเกาะตัวกันง่ายขึ้น

- เกิดการอักเสบของผนังเส้นเลือด  ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวเร็วขึ้น

- ไขมันในเลือดชนิดไม่ดี (LDL) เพิ่มขึ้น

- ไขมันในเลือดชนิดดี (HDL) ลดลง

 

ความเสียหายต่อเส้นเลือดของคุณที่เกิดขึ้นนี้ เกิดขึ้นทั้งที่หัวใจ สมอง ไต และอวัยวะอื่น ๆ ทำให้โรคแทรกซ้อนเกิดเร็วขึ้น

 

คุณต้องไม่เข้าใจผิด คิดว่าถ้ากินยาคุมให้ความดันอยู่ในระดับที่ลดลงหรืออยู่ในระดับปกติ การสูบบุหรี่ต่อไปไม่น่าจะเสียหายอะไร

 

เพราะแม้คุณจะคุมความดันด้วยยาได้ การสูบบุหรี่ก็จะทำให้เกิดความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตและความผิดปกติของไขมันในเลือด ซึ่งจะทำให้เส้นเลือดเสื่อมเร็วขึ้น ตีบตันเร็วขึ้น จนเกิดโรคหัวใจ สมองเสื่อม และไตวายเร็วขึ้นกว่าผู้ป่วยความดันสูงที่ไม่สูบบุหรี่

 

การเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ก้นกรองหรือบุหรี่รสอ่อน (ไลท์, ไมล์ด) ไม่ได้ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ

 

ผลดีเมื่อคุณเลิกสูบบุหรี่ 

-  ความดันของคุณจะรักษาง่ายขึ้น

-  ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ หัวใจวาย หัวใจโต โรคเส้นเลือดในสมอง และไตเสื่อมลดลงอย่างมาก

- ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่นๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งที่อื่นๆ ถุงลมปอดพอง

- คุณจะมีอายุยืนขึ้น

- คุณจะรู้สึกดีขึ้น เหนื่อยน้อยลง ไอน้อยลง

- คุณจะดูดีขึ้น หน้าตาสดใสขึ้น ตัวไม่เหม็นบุหรี่

- ทานอาหารได้อร่อยขึ้น

- ประหยัดเงิน ทั้งค่าบุหรี่และค่ารักษาความดันโลหิตสูง