มีโรคประจำตัว ยิ่งต้องเลิกบุหรี่

 

 

มีโรคประจำตัว ยิ่งต้องเลิกบุหรี่ 

 

 

ได้มีโอกาสค้นข้อมูลถึงการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังสองโรคคือ ความดันสูง กับเบาหวาน

 

พบสถิติที่น่าสนใจว่าอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและความดันสูง เหมือนกับในประชากรทั่วไป นี่เป็นข้อมูลจากหลาย ๆ ประเทศ

 

แม้เราจะยังไม่มีการสำรวจข้อมูลเช่นนี้ แต่ก็ไม่น่าจะแตกต่างจากข้อมูลของประเทศอื่น

 

ข้อมูลที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งคือ ผู้ป่วยเบาหวานที่สูบบุหรี่ในสหรัฐอเมริกา ครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับการเตือนและแนะนำให้เลิกบุหรี่

 

เชื่อว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยที่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่มีผลต่อเบาหวานของเขาอย่างไรบ้าง

 

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่ ก็ยังไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่ที่มีผลต่อความดันโลหิตสูงของเขาอย่างไรบ้าง

 

จะไปโทษประชาชนที่ป่วยเป็นโรคทั้งสองนี้และครอบครัวของเขาก็คงจะพูดได้ไม่เต็มปากนัก เพราะเราเองไม่ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เท่าที่ควร

 

จริงอยู่ในคำแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันสูง ได้มีการแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่

 

แต่มีการให้ข้อมูลถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ในแต่ละโรคน้อยมาก

 

ทำให้ผู้ที่เป็นโรคประจำตัวเหล่านี้ ไม่รู้ถึงอันตรายที่แท้จริง หากเขาสูบบุหรี่ต่อไป

 

เป็นอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่ร้ายแรงกว่าในคนสูบบุหรี่ที่ไม่มีโรคประจำตัว

เพราะบุหรี่จะทำให้โรคประจำตัวของเขารักษายากขึ้น เกิดโรคแทรกซ้อนมากขึ้น และมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคที่เขาเป็นมากขึ้น

 

นอกเหนือจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่เขาก็มีโอกาสเป็นมากกว่าคนสูบบุหรี่ที่ไม่มีโรคประจำตัว

 

เพราะการมีโรคประจำตัว  ทำให้ภูมิต้านโรคของร่างกายลดลง การสูบบุหรี่จึงทำให้เกิดสารพัดโรคยิ่งง่ายขึ้น

 

สำหรับพิษภัยของบุหรี่ในคนที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้นำลงในสมาร์ทฉบับนี้

 

หวังว่าครอบครัวและญาติมิตรผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันสูงที่สูบบุหรี่จะได้ช่วยกันนำความจริงเหล่านี้ ไปบอกกล่าวให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวทั้งสองโรคนี้รู้ และช่วยกันให้กำลังใจเขาเลิกบุหรี่ให้ได้

 

และที่จริงแล้ว  เรารณรงค์ให้ทุกคนเลิกสูบบุหรี่

 

ไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่

 

ยิ่งคนที่มีโรคประจำตัว ยิ่งต้องเลิกบุหรี่ เพื่อให้โรคของเขาดีขึ้นและเขามีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น