การเสียชีวิตของคนไทยต่อปีจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

การเสียชีวิตของคนไทยต่อปีจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  การเสียชีวิตของหญิงชายจากโรคที่เกิดจากบุหรี่