บุหรี่เป็นอันตรายกับสุขภาพ

10 คำถามเรื่องบุหรี่กับสุขภาพ

10 คำถามเรื่องบุหรี่กับสุขภาพ

 

 

50 คำถาม

50 คำถาม

 

 

การส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในงานประจำ

การส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในงานประจำ

 

 

การสูบบุหรี่กับสุขภาพ

การสูบบุหรี่กับสุขภาพ

 

 

การสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคได้อย่างไร (หลักฐานทางชีววิทยาและพฤติกรรมศาสตร์)
การสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคได้อย่างไร (หลักฐานทางชีววิทยาและพฤติกรรมศาสตร์)

 

 

การเสียชีวิตของคนไทยต่อปีจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

การเสียชีวิตของคนไทยต่อปีจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

 

 

ข้อมูลที่คนเป็นเบาหวานที่สูบบุหรี่ต้องรู้

ข้อมูลที่คนเป็นเบาหวานที่สูบบุหรี่ต้องรู้

 

 

ข้อมูลวันงดสูบบุหรี่โลก 2552 คุณจะได้ไม่เป็นเหมือนภาพคำเตือน

ข้อมูลวันงดสูบบุหรี่โลก 2552  คุณจะได้ไม่เป็นเหมือนภาพคำเตือน

 

 

ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อเด็ก

ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อเด็ก

 

 

ความดันโลหิตสูง ต้องเลิกบุหรี่

ความดันโลหิตสูง ต้องเลิกบุหรี่

 

 

เด็กป่วยจากควันบุหรี่ในบ้าน

เด็กป่วยจากควันบุหรี่ในบ้าน

 

 

ในบุหรี่มีสารพิษอะไรบ้าง

ในบุหรี่มีสารพิษอะไรบ้าง

 

บุหรี่ทำให้ปากเหม็น

 

 

บุหรี่และสุขภาพ_สิ่งที่ควรรู้

บุหรี่และสุขภาพ_สิ่งที่ควรรู้

 

 

มะเร็งที่ควรรู้

มะเร็งที่ควรรู้

 

 

มีโรคประจำตัว ยิ่งต้องเลิกบุหรี่

มีโรคประจำตัว ยิ่งต้องเลิกบุหรี่

 

 

โรคจากการสูบบุหรี่

โรคจากการสูบบุหรี่