ช่องทางการสนับสนุน พ.ร.บควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

ลงชื่อสนับสนุนใน Change.org

link : change.org/tobacco-bill

 

 

เขียนรายชื่อสนับสนุน

 

 

 

ร่วมติด Hashtag #ปกป้องเด็กจากบุหรี่

 

 

ร่วมส่งไปรษณียบัตร์สนับสนุน พ.ร.บ