ข้อมูลน่ารู้วันมะเร็งโลก

ในโอกาสวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกดังนี้ • มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั่วโลกปีละ 7.6 ล้านคน • ร้อยละ 30 ของการเสียชีวิตจากมะเร็งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต 5 ประการคือ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การกินผักและผลไม้น้อย การขาดการออกกำลังกายและน้ำหนักตัวเกิน • การใช้ยาสูบเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของการเกิดมะเร็ง คิดเป็นร้อยละ 22 ของการเสียชีวิตจากมะเร็งทั่วโลก หรือ 1,672,000 คนต่อปี • การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง 12 ชนิด ตั้งแต่ ช่องปาก ลำคอและกล่องเสียง หลอดลมและปอด หลอดอาหาร กระเพราะอาหาร ลำไส้ใหญ่ เม็ดเลือดขาว ตับ ตับอ่อน ไต กระเพาะปัสสาวะ ปากมดลูก

อัยการ 45 รัฐ เสนอตัดบุหรี่ออกจากการเจรจา เขตการค้าเสรี ทีพีพี (TPP)

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าอัยการ 45 รัฐในสหรัฐอเมริกา ร่วมกันเรียกร้องเมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมาให้สำนักผู้แทนการค้าตัดสินค้าบุหรี่ออกจากการเจรจาเขตการค้าเสรี TPP (Trans Pacific Partnership Agreement) หรือข้อตกลงหุ้นส่วนแปซิฟิก เพื่อป้องกันการที่บริษัทบุหรี่สามารถฟ้องร้องยับยั้งกฎหมายควบคุมยาสูบของรัฐต่าง ๆ

รับรอง 9 โรคใหม่ที่เกิดจากการสูบบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2557 ที่รับรอง 9 โรคใหม่ว่า มีการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบเป็นสาเหตุ อาทิ มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ และโรคอื่น ๆ อีก 7 โรค ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ที่นายแพทย์ใหญ่กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอดและโรคเรื้อรังอื่น ๆ เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2507 และหลังจากนั้นก็มีรายงานถึงโรคต่าง ๆ ที่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดจากการสูบบุหรี่มาเป็นระยะ ๆ โดยรายงานฉบับล่าสุดระบุโรคใหม่ ๆ ที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเกิดจากการสูบบุหรี่ ได้แก่ มะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ มีความเสี่ยงที่จะเกิดวัณโรคเพิ่มขึ้น มีโอกาสเสียชีวิตจากวัณโรคเพิ่มขึ้น และทำให้วัณโรคกลับเป็นใหม่มากขึ้น การสูบบุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานในผู้ใหญ่ 30-40% เทียบกับในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ โรคอื่น ๆ ก็มีจอตาเสื่อมที่สัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น เพดานปากแหว่งตั้งแต่เกิดในมารดาที่สูบบุหรี่ การตั้งครรภ์นอกมดลูก โรคข้อรูมาตอร์ย และภาวะภูมิต้านทานร่างกายลดลง และโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง ทำให้โดยรวมแล้วการสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งถึง 12 อวัยวะและโรคอื่น ๆ อีก 17 โรคในขณะที่การได้รับควันบุหรี่ในคนที่ไม่สูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคได้สิบโรค

ยาสูบคร่าชีวิตคนอเมริกา 20 ล้านคนในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกาถึงความคืบหน้า 50 ปี ของการควบคุมยาสูบในอเมริการะหว่าง ค.ศ.1964-2014 ว่ายาสูบได้คร่าชีวิตคนอเมริกา 20 ล้านคน และแม้อัตราการสูบบุหรี่จะลดลงจาก 43% ใน ค.ศ.1965 ลงเหลือ 18% แต่ยาสูบยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในขณะนี้

การแถลงข่าว เรื่อง “บ้านเราปลอดบุหรี่ ลดความเสี่ยงการติดบุหรี่ของลูก”

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ในการเสวนา เรื่อง “บ้านเราปลอดบุหรี่ ลดความเสี่ยงการติดบุหรี่ของลูก” จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ณ โรงแรมสุโกศล

ศาลเนปาลยกฟ้อง บ.บุหรี่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา ศาลสูงประเทศเนปาลตัดสินยกฟ้อง กรณีที่บริษัทบุหรี่ขอให้ยับยั้งกฎหมายที่กำหนดขนาดภาพคำเตือน 75% บนซองบุหรี่ของกระทรวงสาธารณสุข โดยศาลระบุเหตุผลว่า ข้อเรียกร้องของบริษัทบุหรี่เป็นผลเสียต่อสาธารณสุขและขัดต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยมาตรา 9 ของกฎหมายควบคุมยาสูบของประเทศเนปาลระบุว่า คำเตือนบนซองบุหรี่ต้องมีขนาดอย่างน้อย 50% ของพื้นที่ซองบุหรี่ การที่กระทรวงสาธารณสุขเนปาลกำหนดให้มีภาพคำเตือนขนาด 75% เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพจึงไม่ถือว่าขัดต่อกฎหมายควบคุมยาสูบ และให้ยกคำร้องของบริษัทบุหรี่ที่อ้างว่าภาพคำเตือนขนาด 75% เป็นเรื่องที่ทำได้ยากเนื่องจากทำให้มีพื้นที่ซองที่เหลือไม่เพียงพอที่จะพิมพ์ชื่อบริษัทบุหรี่และชื่อผลิตภัณฑ์

ให้ไส้เดือนช่วยคุณเลิกบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยผลการทดลองง่าย ๆ ด้วยการใส่น้ำเปล่า 250 c.c. ในชามใบแรก ในขณะที่ชามใบที่สองใส่น้ำเปล่า 250 c.c. แล้วนำยาเส้นที่แกะได้จากบุหรี่ซิกาแรตหนึ่งมวน มาล้างในชามจนน้ำเป็นสีน้ำตาลอ่อน ๆ แล้วกรองยาเส้นออก เหลือไว้แต่น้ำสีน้ำตาล หลังจากนั้นให้นำไส้เดือนเป็น ๆ ใส่ชามละสองตัว แล้วจับเวลาดูการเคลื่อนไหวของไส้เดือนในแต่ละชาม จะพบว่าไส้เดือนในชามที่ใส่น้ำล้างยาเส้นจากบุหรี่ซิกาแรตจะหยุดเคลื่อนไหว และขดเป็นวงกลมแน่นิ่งหลังเวลาผ่านไป 20 นาที ในขณะที่ไส้เดือนที่ใส่ในชามที่มีแต่น้ำเปล่ายังคงเคลื่อนไหวตามปกติ หลังเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมง

อียูเห็นชอบมาตรการเข้มควบคุมยาสูบ

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม รัฐสภาสหภาพยุโรป (the European Parliament) และสภาบริหารสหภาพยุโรป (the Council of the EU) ได้ร่วมกันเห็นชอบร่างมาตรการควบคุมยาสูบ (Tobacco Product Directive) ฉบับใหม่ เพื่อทดแทนมาตรการควบคุมยาสูบฉบับปัจจุบันที่ใช้มาตั้งแต่ ค.ศ. 2000

เตือนอย่าตกเป็นเหยื่อบารากู่ไฟฟ้า

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เตือนวัยรุ่นอย่าเสียรู้ตกเป็นเหยื่อพ่อค้าบารากู่ไฟฟ้า ด้วยมีผู้สอบถามมายังมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เกี่ยวกับบารากู่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก เพราะเห็นมีการสูบแพร่หลายในหมู่วัยรุ่น ตามสถานที่ท่องเที่ยว ผับ บาร์ และแม้แต่ในโรงเรียน มีการโฆษณาขายผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเปิดเผย โดยบารากู่ไฟฟ้าที่ขายมีรสผลไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น รสแอปเปิ้ล รสเชอรี่ รสสตรอเบอรี่ รสส้ม เป็นต้น เว็บไซต์ที่ขายบรรยายสรรพคุณว่า บารากู่ไฟฟ้าไม่มีสารนิโคติน สูบแล้วมีแต่กลิ่นผลไม้ และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ธนาคารโลก : ภาษียาสูบมาตรการดีที่สุดในการช่วยชีวิต

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานการศึกษาของธนาคารโลกล่าสุดที่สรุปว่า การขึ้นภาษีสินค้าบริโภคที่ทำลายสุขภาพโดยเฉพาะสินค้ายาสูบ เป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการที่จะลดการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังและส่งผลทำให้สุขภาพประชากรโลกดีขึ้น

การเห็นซองบุหรี่ที่จุดขายทำให้เลิกบุหรี่ยากขึ้น

การเห็นซองบุหรี่ที่จุดขายทำให้เลิกบุหรี่ยากขึ้น

สพฐ.จับมือเครือข่ายครู และกระทรวงสาธารณสุข ขยายผลสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ

สพฐ.จับมือเครือข่ายครู และกระทรวงสาธารณสุข ขยายผลสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ

ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมทำข่าวในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการดำเนินการ โรงเรียนปลอดบุหรี่

ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมทำข่าวในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการดำเนินการ โรงเรียนปลอดบุหรี่

อินโดนีเซียเข้าร่วมสัญญาควบคุมยาสูบ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข่าวที่รัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซีย นาฟเซียห์ เอ็มบอย ประกาศว่าอินโดนีเซียจะลงสัตยาบันอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกในสิ้นปีนี้

กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ ลดการอยู่โรงพยาบาลของเด็กที่เป็นหืด

ผลการศึกษาพบว่า อัตราการเข้าอยู่โรงพยาบาลของเด็กที่ป่วยเป็นโรคหืดลดลงปีละ 3.4% ต่อปี ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2555 คิดเป็นจำนวนการอยู่โรงพยาบาลที่ลดลง 6,802 คน หรือเฉลี่ยลดลง 2,267 คนต่อปี สรุปว่าการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ลดจำนวนเด็กที่ป่วยเป็นโรคหืดที่ต้องเข้าอยู่โรงพยาบาล

ชวนประชาชนลอยกระทงออนไลน์ขอให้ไทยมีภาพคำเตือน 85%

เนื่องในวันลอยกระทงที่จะถึงนี้ (17 พฤศจิกายน 2556) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ขอเชิญคนไทยส่งแรงใจและความปรารถนาดีให้คนไทยมีสุขภาพดีปลอดจากภัยของการสูบบุหรี่ ด้วยการสนับสนุนภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาด 85 % โดยการลอยกระทงออนไลน์ได้ที่ http://ashthailand.or.th/~new-web/th/activity_page.php?id=246 พร้อมทั้งแชร์และไลค์ได้ที่ facebook.com/ashthailand

ศึกยาสูบสะท้อนรัฐบาลไทยเอาจริง

วอลสตรีท เจอร์นัล จับกระแสความคืบหน้าในวงการอุตสาหกรรมยาสูบไทย กรณีศาลปกครองออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระงับการบังคับขยายขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่

ปลุกผีมาขอ 85%

ปลุกผีวันฮาโลวีน มาช่วยสนับสนุน คำเตือน 85 %

บริษัทบุหรี่ติดสินบน รมต.ศรีลังกา

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีสาธารณสุข ศรีลังกา นายไมตรีพาลา สิริเสนา ว่า...

ฟิลลิป มอร์ริส วิ่งเต้นชะลอกฎหมายยาสูบอียู

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสารยูโรเพียน วอยซ์...