สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จับมือสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จับมือสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

ยัน ไม่มีหลักฐานบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่า95%

ยัน ไม่มีหลักฐานบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่า95%

บุหรี่ไฟฟ้า...อันตรายมากกว่าที่คุณคิด

บุหรี่ไฟฟ้า...อันตรายมากกว่าที่คุณคิด

ทรัมพ์ไม่สามารถ แทรกแซง กม.ยาสูบของไทย

เผยกฎหมายอเมริกาห้ามเจ้าหน้าที่รัฐแทรกแซงนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบของประเทศอื่นที่ไม่ได้เลือกปฏิบัติ

บ.บุหรี่แพ้คดีซองแบบเรียบอีก

บ.บุหรี่แพ้คดีซองแบบเรียบอีก

บุหรี่แบ่งขาย ยิ่งเลิกสูบยากขึ้น

บุหรี่แบ่งขาย ยิ่งเลิกสูบยากขึ้น

ผนึกกำลังเร่งปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่

ผนึกกำลังเร่งปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่

หลักฐานใหม่ ควันบุหรี่มือสอง ร้ายกว่าที่คิด

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยงานวิจัยที่พบว่า ระดับสารโคตินินในเลือดของคนที่ไม่สูบบุหรี่ สัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด มะเร็งชนิดอื่น ๆ โรคหัวใจ และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่เพิ่มขึ้น

GenZ GenStrong ไม่สูบ ในการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ”

GenZ GenStrong ไม่สูบ ในการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ”

วอนไม่สูบให้เด็กเห็น สกัดเด็กติดบุหรี่

ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรียกร้องให้ผู้สูบบุหรี่ทุกคนไม่สูบบุหรี่ในทุกที่ที่มีเด็ก และเยาวชนอยู่ด้วย เพื่อลดโอกาสการเสพติดบุหรี่ของเยาวชน

พยากรณ์ตลาดบุหรี่ไทยจะยังขยายตัว

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานของยูโรมอนิเตอร์ บริษัทที่รับทำวิจัยการตลาดให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ว่า ตลาดบุหรี่ไทยจะขยายตัวตลอด 5 ปีข้างหน้านี้ ทั้งปริมาณ และมูลค่า โดยสถานการณ์ตลาดบุหรี่ในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย ตลาดจะยังขยายตัว ขณะที่สิงคโปร์และเวียดนามตลาดจะทรงตัว ในส่วนของประเทศไทยยอดจำหน่ายในปี พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2 เป็น 49.7 พันล้านมวน และจะเพิ่มเป็น 52.7 พันล้านมวนในปี พ.ศ.2563 ขณะที่มูลค่าในปี พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 150,400 ล้านบาท และจะเพิ่มเป็น 196,566 ล้านบาทในปี 2563 โดยบุหรี่โรงงานยาสูบไทย ครองตลาดร้อยละ 70 รายงานพยากรณ์ว่า ยาสูบยังคงเป็นธุรกิจที่ทำกำไรสดใสในประเทศไทย และแนวโน้มกำไรจะยังเพิ่มขึ้นตลอดห้าปีข้างหน้านี้

หนึ่งพันแบรนด์ที่คนเอเชียไว้วางใจ : ไม่มีสินค้าบุหรี่

หนึ่งพันแบรนด์ที่คนเอเชียไว้วางใจ : ไม่มีสินค้าบุหรี่

สร้างสังคมปลอดควันบุหรี่ กำหนดให้รถแท็กซี่ เป็นพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ 100%

กรมการขนส่งทางบก จับมือ กรมควบคุมโรค และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมรณรงค์สร้างสังคมปลอดควันบุหรี่ กำหนดให้รถแท็กซี่ เป็นพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ 100% ห้ามทั้งคนขับและผู้โดยสารสูบบุหรี่ภายในรถ และต้องจัดให้มีเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ (ห้ามสูบบุหรี่) ติดไว้ที่คอนโซลหน้ารถที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายปรับไม่เกิน 2,000 บาท เริ่ม 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

กองทัพภาคที่ 3 ผนึกกำลังสถานีวิทยุกระจายเสียง 24 สถานี ร่วมปกป้องเด็ก Gen Z

กองทัพภาคที่ 3 และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกิจการวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนในกลุ่มสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3 เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ผนึกกำลังปกป้องเด็กรุ่นใหม่เลือกไม่สูบบุหรี่

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อนุญาโตตุลาการให้ฟิลลิป มอริส แพ้คดีภาพคำเตือน 80%

อนุญาโตตุลาการให้ฟิลลิป มอริส แพ้คดีภาพคำเตือน 80%

มอบจดหมายเปิดผนึกและสำเนาลงรายชื่อประชาชน 15 ล้านคน ซึ่งรวบรวมโดยภาคีเครือข่ายหมออนามัยและภาคีควบคุมยาสูบ ที่ร่วมกันเข้าชื่อสนับสนุนรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

มอบจดหมายเปิดผนึกและสำเนาลงรายชื่อประชาชน 15 ล้านคน ซึ่งรวบรวมโดยภาคีเครือข่ายหมออนามัยและภาคีควบคุมยาสูบ ที่ร่วมกันเข้าชื่อสนับสนุนรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

15 ชาติเตรียมออกกฎซองบุหรี่แบบเรียบ

15 ชาติเตรียมออกกฎซองบุหรี่แบบเรียบ

ยูเอ็นหนุนซองบุหรี่แบบเรียบ

ยูเอ็นหนุนซองบุหรี่แบบเรียบ

“เหล่า Gen Z รวมพลัง เลือกไม่สูบ ปกป้องนักสูบหน้าใหม่จากบริษัทบุหรี่”

“เหล่า Gen Z รวมพลัง เลือกไม่สูบ ปกป้องนักสูบหน้าใหม่จากบริษัทบุหรี่”