10 ความเข้าใจผิด ที่ทำให้ไม่เลิกสูบบุหรี่

10 ความเข้าใจผิด ที่ทำให้ไม่เลิกสูบบุหรี่

วัยรุ่นไทยยุค Gen Z ประกาศไม่ยุ่งกับบุหรี่

วัยรุ่นผนึกกำลังประกาศไม่ยุ่งกับบุหรี่ เชื่อคนรุ่นเดียวกันหรือ Generation Z ฉลาดคิด ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ขานรับ และเร่งรณรงค์เพื่อให้เด็กรุ่นนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่ปลอดบุหรี่

ชวนสาธุชนเลิกบุหรี่ เป็น “ดอกไม้ใจ” แทนดอกไม้จันทน์ สลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญา

ชวนสาธุชนเลิกบุหรี่ เป็น “ดอกไม้ใจ” แทนดอกไม้จันทน์ สลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญา

กรมควบคุมโรค ชี้แจงความเข้าใจเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ เพื่อลดความกังวลในเนื้อหาสาระร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

กรมควบคุมโรค ชี้แจงความเข้าใจเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ เพื่อลดความกังวลในเนื้อหาสาระร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

สื่อใต้ผนึกกำลังปกป้องเด็กจากบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคใต้ เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ ในวันที่ 19-20 เมษายน 2559 ณ โรงแรมร้อยเกาะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ความจริงที่ การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ 'ได้ผล' ตื่นเถอะคนไทย (ตอนจบ)

ความจริงที่ การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ 'ได้ผล' ตื่นเถอะคนไทย (ตอนจบ)

15 ล้าน รายชื่อ สนับสนุนรัฐบาลผ่าน กฎหมายควบคุมยาสูบ ฉบับใหม่

วันนี้ ( 5 เมษายน 2559) ภาคีควบคุมยาสูบ นำโดย สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มอบรายชื่อกว่า 15,036,142 ราย สนับสนุนรัฐบาลในการผ่านกฎหมาย (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ เพื่อปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประกาศปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประกาศปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่

สื่อภาคตะวันตก ช่วยปกป้องเด็กจากบุหรี่

สื่อภาคตะวันตก ช่วยปกป้องเด็กจากบุหรี่

กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ฮ่องกงลดเด็กป่วยอยู่โรงพยาบาล

ศ.คลินิก (พิเศษ) พญ.มุกดา หวังวีรวงศ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยรายงานการวิจัยจากฮ่องกงที่พบว่า กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทุกที่ ลดจำนวนเด็กป่วยที่ต้องเข้าอยู่โรงพยาบาลด้วยโรคติดเชื้อในปอด หนึ่งหมื่นสามพันกว่ารายในเวลาหกปี

วันสตรีสากล ขอชายไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน

นางธนวดี ท่าจีน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง เรียกร้องให้ชายไทยไม่สูบบุหรี่ภายในบ้าน เพื่อเป็นของขวัญ ในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม เพื่อลดการได้รับควันบุหรี่มือสองในหญิงไทย โดยแม้หญิงไทยร้อยละ 98 จะไม่สูบบุหรี่ แต่ก็ได้รับควันบุหรี่ในบ้านระดับที่สูงมาก จากผลสำรวจทั่วประเทศเมื่อ พ.ศ.2554 พบว่ามีประชากรหญิงและชายอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่สูบบุหรี่ 11.6 ล้านคน ได้รับควันบุหรี่ในบ้าน ในจำนวนนี้ 8.4 ล้านคนเป็นเพศหญิง โดยหญิงภาคใต้ได้รับควันบุหรี่ในบ้านด้วยอัตราที่สูงสุดคือ 43.5% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29.0% ภาคเหนือ 25.9% ภาคกลาง 27.6% และต่ำสุดใน กทม. 13.2%

"เปิดโปง เล่ห์เหลี่ยมของ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ที่มีผลต่อการควบคุมยาสูบ”

"เปิดโปง เล่ห์เหลี่ยมของ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ที่มีผลต่อการควบคุมยาสูบ”

สื่อภาคกลาง ช่วยปกป้องเด็กจากบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคกลาง เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เยาวชนขอบคุณนายก และครม.ที่ให้ขึ้นภาษีบุหรี่

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร (ยทก.) กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนเยาวชนไทย ใคร่ขอขอบพระคุณ ท่านนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่พูดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการขึ้นภาษีบุหรี่ว่า “ขอให้ประชาชนอย่าโง่ เพราะติดไปตายทุกคน” ขอบคุณท่านนายกมาก ๆ ที่เห็นด้วยกับการขึ้นภาษี รวมถึงคณะรัฐมนตรีทุกท่าน ที่ขึ้นภาษียาสูบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน รวมถึงป้องกันนักสูบหน้าใหม่ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่

เสนอรัฐขึ้นภาษียาสูบเพื่อลดคนตายจากมะเร็ง

เสนอรัฐขึ้นภาษียาสูบเพื่อลดคนตายจากมะเร็ง

เสนอรัฐจำกัดการนำเข้าบุหรี่ปลอดภาษี

เสนอรัฐจำกัดการนำเข้าบุหรี่ปลอดภาษี

“สื่อ 4 ภาค ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยปลอดบุหรี่”

“สื่อ 4 ภาค ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยปลอดบุหรี่”

ข้อเท็จจริง การเป็นกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ของคุณสมพร ใช้บางยาง

ข้อเท็จจริง การเป็นกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ของคุณสมพร ใช้บางยาง

บริษัทบุหรี่ติดสินบน แทรกแซงการออกกฎหมาย

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข่าวที่ผู้บริหารบริษัทบุหรี่ข้ามชาติบริติช อเมริกัน โทแบคโก (บีเอที) ติดสินบนข้าราชการระดับสูงประเทศบูรันดี ในอัฟริกา เพื่อแก้เนื้อหาร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ ก่อนที่จะส่งให้ประธานาธิบดีลงนาม

เลิกบุหรี่ 5 ธันวา ถวายพ่อหลวง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนผู้สูบบุหรี่เริ่มต้นเลิกสูบบุหรี่ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเมื่อ พ.ศ.2543 ในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี การครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การอนามัยโลกได้ถวายโล่เกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจารึกในโล่ว่า “เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำทางจิตใจที่มุ่งมั่น และกอปรด้วยพลัง ทรงเป็นแบบอย่างทางสาธารณสุข โดยทรงสร้างแนวทาง ตลอดจนบริบททางวัฒนธรรมที่สนับสนุนกิจกรรมต่อต้านบุหรี่ที่โดดเด่นที่สุดในเอเชีย” อีกทั้งที่พระองค์ทรงเป็นห่วงการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย โดยทรงมีพระราชดำรัสเมื่อ 4 ธันวาคม 2547 ว่า “การสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้สมองทึบ ไม่กระฉับกระเฉง การห้ามขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่จริงเด็กอายุ 50 ปี ก็ควรจะห้าม”