เผยเล่ห์ อ้างบุหรี่เถื่อนเพื่อสกัดการขึ้นภาษี

เผยเล่ห์ อ้างบุหรี่เถื่อนเพื่อสกัดการขึ้นภาษี

ศาลอินเดียสั่งให้ใช้ภาพคำเตือนขนาด 85%

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าศาลสูงแคว้นราชสถาน มีคำตัดสินให้สินค้ายาสูบที่ขายในอินเดียต้องพิมพ์ภาพคำเตือนขนาด 85% บนซองบุหรี่ทั้งสองข้าง มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2559

เสนอรัฐบาลอย่ากลัวคำขู่ฟิลลิป มอร์ริส

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอให้รัฐบาลอย่ากลัวคำขู่ของบริษัทฟิลลิป มอร์ริส ที่ว่า หากอัยการสูงสุดส่งฟ้องคดีหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี่ 6.8 หมื่นล้านบาท จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกาและการค้าและการลงทุน

ภาพคำเตือนใหญ่ที่สุดในโลกวางตลาดแล้ว

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยภาพคำเตือนซองบุหรี่ประเทศเนปาลชุดใหม่ 5 ภาพ คือ สูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอด ควันบุหรี่ฆ่าเด็ก เส้นเลือดสมองแตก และทำให้เป็นมะเร็งปากและลำคอ ที่ปรากฏบนซองบุหรี่ที่วางตลาดแล้ว

เสนอรัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่โปะคลัง

เสนอรัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่เพื่อหารายได้เพิ่ม สำหรับใช้จ่ายในด้านรัฐสวัสดิการรวมทั้งการดูแลด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนตามที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี

เลิกสูบบุหรี่

เลิกสูบบุหรี่

วอนคนหนุ่มเลิกบุหรี่ ให้ทันก่อนอายุ 40 ปี

วอนคนหนุ่มเลิกบุหรี่ ให้ทันก่อนอายุ 40 ปี

“๑ ทศวรรษ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” สกัดนักสูบหน้าใหม่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เดินหน้ายุทธศาสตร์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ สร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่กับเด็กในวัยเรียน เพื่อให้เด็กไทยมีภูมิคุ้มกันที่ดีปลอดบุหรี่และยาเสพติด เป็นเยาวชนที่เติบโตอย่างมีสุขภาพดี มีความพร้อมในการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

เยาวชนเร่งรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมบุหรี่เพื่อปกป้องเด็ก

เยาวชนคนรุ่นใหม่ กว่า 1,000 ชีวิต ร่วมพลังจัดงานมหกรรมคนรุ่นใหม่ ไร้ควันบุหรี่ เพื่อเสนอมติสมัชชาเด็กและเยาวชนต่อรัฐบาลย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนร่าง“พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่”

มะเร็งปอดแชมป์เหตุตายจากมะเร็ง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข่าวจากที่ประชุมมะเร็งปอดโลก ครั้งที่ 16 ที่เมืองเดนเวอร์ เมื่อวันที่ 8 กันยายนว่า มะเร็งปอด เป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของโลก โดยมีผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ 1.6 ล้านรายในแต่ละปี และเสียชีวิต 1.3 ล้านรายต่อปี โดยร้อยละ 80 ของมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ การควบคุมยาสูบจึงมีความสำคัญสูงสุดในการที่จะลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แม้ว่างานวิจัยในสหรัฐอเมริกาจะพบว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะแรกด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้รังสีขนาดต่ำในผู้สูบบุหรี่ที่อายุ 55-74 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสามารถตรวจพบมะเร็งปอดในระยะแรก และนำไปสู่การรักษาที่ลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ร้อยละ 20 ข้อเสนอในที่ประชุมจึงยังคงเน้นการควบคุมยาสูบ เพื่อลดจำนวนผู้ที่จะเสียชีวิตจากมะเร็งปอด โดยให้ประเทศต่าง ๆ ดำเนินการตามพันธผูกพันอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ผู้สูบบุหรี่และญาติสามารถที่จะฟ้องบริษัทบุหรี่ได้ สนับสนุนโครงการป้องกันการสูบบุหรี่ของเด็ก ๆ สนับสนุนการรักษาให้เลิกสูบบุหรี่ในคลินิกและในโรงพยาบาล

โรงแรมปลอดควัน ปลอดบุหรี่ เมืองสงขลา

เปิดตัวโครงการ โรงแรมปลอดควัน ปลอดบุหรี่ เมืองสงขลา เชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวแบบธรรมชาติ พักโรงแรมสะอาดปลอดควัน ปลอดบุหรี่ เพื่อหนุนนโยบายสถานที่ปลอดบุหรี่และคุ้มครองสุขภาพของประชาชน จากกระทรวงสาธารณสุข

หนุนให้เร่งฟ้องฟิลลิป มอร์ริส

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนให้อัยการสูงสุดทำความจริงให้ปรากฏด้วยการเร่งส่งฟ้องคดีที่บริษัทบุหรี่ฟิลลิป มอร์ริสแจ้งราคานำเข้าบุหรี่ต่ำกว่าราคาที่แท้จริง เพื่อหลบเลี่ยงการเสียภาษี ทำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้ที่พึงจะเก็บได้ ที่สำคัญการแจ้งราคาต้นทุนต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้เสียภาษีน้อยลงจึงขายได้ในราคาที่ต่ำลง ทำให้ราคาขายปลีกของบุหรี่นำเข้าใกล้เคียงกับบุหรี่ของโรงงานยาสูบ ทำให้โรงงานยาสูบเสียส่วนแบ่งตลาดให้แก่บุหรี่ของบริษัทฟิลลิป มอร์ริสไปแล้วในขณะนี้ ถึงร้อยละ 29 ในขณะที่บริษัทนี้มีกำไรนำเงินออกจากประเทศไทยจากการขายบุหรี่ปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท

สื่อตะวันออก ปกป้องเด็กจากควันบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคตะวันออก เรื่อง “ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่” ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง

ร่วมปกป้องลูกอีสานจากการสูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคอีสานตอนบน เรื่อง “ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่” ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี

หยุดบิดเบือนค้าน กม.บุหรี่

ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โต้นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการสมาคมการค้ายาสูบไทย ที่ให้ข่าวว่า ร่าง พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กำหนดให้ร้านค้าปลีกส่งรายงานประจำปีแก่รัฐบาล เป็นการสร้างภาระและเปิดช่องให้มีการกลั่นแกล้งร้านค้าได้นั้น ข้อเท็จจริงคือ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 39 กำหนดให้เฉพาะผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบเท่านั้น ที่ต้องส่งรายงานการประกอบการให้แก่รัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและวางแผนงานควบคุมยาสูบ และเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทบุหรี่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านค้าปลีกตามที่นางวราภรณ์ นะมาตร์ พยายามที่จะบิดเบือน

อนามัยโลกหนุนไทยปกป้องเด็กไม่ให้ติดบุหรี่ ชี้ผู้ชายไทย ยังสูบมากเกินไป เป็นภาระต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

อนามัยโลกหนุนไทยปกป้องเด็กไม่ให้ติดบุหรี่ ชี้ผู้ชายไทย ยังสูบมากเกินไป เป็นภาระต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

รมต.10 ประเทศหนุนซองบุหรี่แบบเรียบ

รมต.10 ประเทศหนุนซองบุหรี่แบบเรียบ

กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ลดจำนวนเด็ก ที่ต้องป่วยเข้าอยู่โรงพยาบาล

กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ลดจำนวนเด็ก ที่ต้องป่วยเข้าอยู่โรงพยาบาล

ยันกฎหมายบุหรี่ใหม่ชอบธรรม

ยันกฎหมายบุหรี่ใหม่ชอบธรรม

10 ล้าน รายชื่อหนุนรัฐบาลออกกฎหมายบุหรี่

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มอบ 10,964,903 รายชื่อให้ สนช.สนับสนุนการออกกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ โดยปลอดจากการแทรกแซงของบริษัทบุหรี่