กาชาดไม่รับเงินบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยระเบียบกาชาดสากล ที่ให้ภาคีกาชาดทั่วโลก 189 ประเทศไม่รับการบริจาคจากบริษัทบุหรี่ โดยระบุว่า การรับบริจาคจากบริษัทบุหรี่ที่ขายสินค้าที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลา เป็นการขัดกับหลักการและพันธกิจของกาชาด ที่ต้องการลดความทุกข์ทรมานและช่วยชีวิตผู้คน โดยระเบียบดังกล่าวได้รับการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ ค.ศ.2020 ที่ให้กาชาดแต่ละประเทศสนับสนุนการสาธารณสุขและสนับสนุนชุมชนสุขภาพดีทั่วโลก

หุ้นส่วนการค้าแปซิฟิก ยกเว้นระบบอนุญาโตตุลาการยาสูบ

หุ้นส่วนการค้าแปซิฟิก ยกเว้นระบบอนุญาโตตุลาการยาสูบ

เปิด แผนบุหรี่นอกขยายตลาดในไทย

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยแผนบริษัทบุหรี่ข้ามชาติฟิลลิป มอร์ริส ที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ในตลาดประเทศไทย ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกระดับรวมทั้งระดับล่าง ด้วยการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใหม่ ๆ นอกเหนือจากการเสริมความแข็งแกร่งในตลาดระดับกลาง และระดับบน รวมถึงมีแผนที่จะมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศเพื่อนบ้านไทยหลังการเปิดเออีซี ปีนี้

หนุนคุมยาสูบแก้ปัญหายาเสพติด

ภาคียาสูบหนุน (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่เสนอโดยพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ สนช. ในขณะนี้ พร้อมเสนอให้เร่งควบคุมยาสูบเพราะบุหรี่เป็นยาเสพติดชนิดแรกที่เยาวชนใช้ ก่อนที่จะก้าวไปสู่เหล้าและยาเสพติดชนิดร้ายแรงอื่น ๆ หากจะแก้ปัญหายาเสพติดต้องควบคุมยาสูบให้ได้ก่อน

เผยเล่ห์ อ้างบุหรี่เถื่อนเพื่อสกัดการขึ้นภาษี

เผยเล่ห์ อ้างบุหรี่เถื่อนเพื่อสกัดการขึ้นภาษี

ศาลอินเดียสั่งให้ใช้ภาพคำเตือนขนาด 85%

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าศาลสูงแคว้นราชสถาน มีคำตัดสินให้สินค้ายาสูบที่ขายในอินเดียต้องพิมพ์ภาพคำเตือนขนาด 85% บนซองบุหรี่ทั้งสองข้าง มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2559

เสนอรัฐบาลอย่ากลัวคำขู่ฟิลลิป มอร์ริส

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอให้รัฐบาลอย่ากลัวคำขู่ของบริษัทฟิลลิป มอร์ริส ที่ว่า หากอัยการสูงสุดส่งฟ้องคดีหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี่ 6.8 หมื่นล้านบาท จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกาและการค้าและการลงทุน

ภาพคำเตือนใหญ่ที่สุดในโลกวางตลาดแล้ว

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยภาพคำเตือนซองบุหรี่ประเทศเนปาลชุดใหม่ 5 ภาพ คือ สูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอด ควันบุหรี่ฆ่าเด็ก เส้นเลือดสมองแตก และทำให้เป็นมะเร็งปากและลำคอ ที่ปรากฏบนซองบุหรี่ที่วางตลาดแล้ว

เสนอรัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่โปะคลัง

เสนอรัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่เพื่อหารายได้เพิ่ม สำหรับใช้จ่ายในด้านรัฐสวัสดิการรวมทั้งการดูแลด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนตามที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี

เลิกสูบบุหรี่

เลิกสูบบุหรี่

วอนคนหนุ่มเลิกบุหรี่ ให้ทันก่อนอายุ 40 ปี

วอนคนหนุ่มเลิกบุหรี่ ให้ทันก่อนอายุ 40 ปี

“๑ ทศวรรษ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” สกัดนักสูบหน้าใหม่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เดินหน้ายุทธศาสตร์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ สร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่กับเด็กในวัยเรียน เพื่อให้เด็กไทยมีภูมิคุ้มกันที่ดีปลอดบุหรี่และยาเสพติด เป็นเยาวชนที่เติบโตอย่างมีสุขภาพดี มีความพร้อมในการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

เยาวชนเร่งรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมบุหรี่เพื่อปกป้องเด็ก

เยาวชนคนรุ่นใหม่ กว่า 1,000 ชีวิต ร่วมพลังจัดงานมหกรรมคนรุ่นใหม่ ไร้ควันบุหรี่ เพื่อเสนอมติสมัชชาเด็กและเยาวชนต่อรัฐบาลย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนร่าง“พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่”

มะเร็งปอดแชมป์เหตุตายจากมะเร็ง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข่าวจากที่ประชุมมะเร็งปอดโลก ครั้งที่ 16 ที่เมืองเดนเวอร์ เมื่อวันที่ 8 กันยายนว่า มะเร็งปอด เป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของโลก โดยมีผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ 1.6 ล้านรายในแต่ละปี และเสียชีวิต 1.3 ล้านรายต่อปี โดยร้อยละ 80 ของมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ การควบคุมยาสูบจึงมีความสำคัญสูงสุดในการที่จะลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แม้ว่างานวิจัยในสหรัฐอเมริกาจะพบว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะแรกด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้รังสีขนาดต่ำในผู้สูบบุหรี่ที่อายุ 55-74 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสามารถตรวจพบมะเร็งปอดในระยะแรก และนำไปสู่การรักษาที่ลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ร้อยละ 20 ข้อเสนอในที่ประชุมจึงยังคงเน้นการควบคุมยาสูบ เพื่อลดจำนวนผู้ที่จะเสียชีวิตจากมะเร็งปอด โดยให้ประเทศต่าง ๆ ดำเนินการตามพันธผูกพันอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ผู้สูบบุหรี่และญาติสามารถที่จะฟ้องบริษัทบุหรี่ได้ สนับสนุนโครงการป้องกันการสูบบุหรี่ของเด็ก ๆ สนับสนุนการรักษาให้เลิกสูบบุหรี่ในคลินิกและในโรงพยาบาล

โรงแรมปลอดควัน ปลอดบุหรี่ เมืองสงขลา

เปิดตัวโครงการ โรงแรมปลอดควัน ปลอดบุหรี่ เมืองสงขลา เชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวแบบธรรมชาติ พักโรงแรมสะอาดปลอดควัน ปลอดบุหรี่ เพื่อหนุนนโยบายสถานที่ปลอดบุหรี่และคุ้มครองสุขภาพของประชาชน จากกระทรวงสาธารณสุข

หนุนให้เร่งฟ้องฟิลลิป มอร์ริส

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนให้อัยการสูงสุดทำความจริงให้ปรากฏด้วยการเร่งส่งฟ้องคดีที่บริษัทบุหรี่ฟิลลิป มอร์ริสแจ้งราคานำเข้าบุหรี่ต่ำกว่าราคาที่แท้จริง เพื่อหลบเลี่ยงการเสียภาษี ทำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้ที่พึงจะเก็บได้ ที่สำคัญการแจ้งราคาต้นทุนต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้เสียภาษีน้อยลงจึงขายได้ในราคาที่ต่ำลง ทำให้ราคาขายปลีกของบุหรี่นำเข้าใกล้เคียงกับบุหรี่ของโรงงานยาสูบ ทำให้โรงงานยาสูบเสียส่วนแบ่งตลาดให้แก่บุหรี่ของบริษัทฟิลลิป มอร์ริสไปแล้วในขณะนี้ ถึงร้อยละ 29 ในขณะที่บริษัทนี้มีกำไรนำเงินออกจากประเทศไทยจากการขายบุหรี่ปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท

สื่อตะวันออก ปกป้องเด็กจากควันบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคตะวันออก เรื่อง “ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่” ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง

ร่วมปกป้องลูกอีสานจากการสูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคอีสานตอนบน เรื่อง “ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่” ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี

หยุดบิดเบือนค้าน กม.บุหรี่

ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โต้นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการสมาคมการค้ายาสูบไทย ที่ให้ข่าวว่า ร่าง พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กำหนดให้ร้านค้าปลีกส่งรายงานประจำปีแก่รัฐบาล เป็นการสร้างภาระและเปิดช่องให้มีการกลั่นแกล้งร้านค้าได้นั้น ข้อเท็จจริงคือ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 39 กำหนดให้เฉพาะผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบเท่านั้น ที่ต้องส่งรายงานการประกอบการให้แก่รัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและวางแผนงานควบคุมยาสูบ และเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทบุหรี่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านค้าปลีกตามที่นางวราภรณ์ นะมาตร์ พยายามที่จะบิดเบือน

อนามัยโลกหนุนไทยปกป้องเด็กไม่ให้ติดบุหรี่ ชี้ผู้ชายไทย ยังสูบมากเกินไป เป็นภาระต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

อนามัยโลกหนุนไทยปกป้องเด็กไม่ให้ติดบุหรี่ ชี้ผู้ชายไทย ยังสูบมากเกินไป เป็นภาระต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว