สำนึกพระบารมี รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงขับเคลื่อนคุมยาสูบของไทย