บุคคลในข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับ วันพฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559