ทรัมพ์ไม่สามารถ แทรกแซง กม.ยาสูบของไทย

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่ 22 ธันวาคม 2559

วันที่ข่าวตีพิมพ์  :  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

 

 

ทรัมพ์ไม่สามารถ แทรกแซง กม.ยาสูบของไทย

เผยกฎหมายอเมริกาห้ามเจ้าหน้าที่รัฐแทรกแซงนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบของประเทศอื่นที่ไม่ได้เลือกปฏิบัติ

            ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยตามที่มีผู้สอบถามมายังมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ว่า  การที่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายโดนัล ทรัมพ์ มีแนวโน้มจะดำเนินนโยบายการค้า “อเมริกามาก่อน”  เพื่อรักษาผลประโยชน์ของธุรกิจอเมริกา จะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....  ที่อยู่ในการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติขณะนี้หรือไม่นั้น  ขอชี้แจงว่า  สหรัฐอเมริกามีกฎหมายห้ามสำนักผู้แทนการค้าช่วยบริษัทบุหรี่อเมริกาส่งเสริมการขายยาสูบ หรือแทรกแซงนโยบาย หรือกฎหมายควบคุมยาสูบของประเทศอื่น ที่ไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติ  ขณะที่มีคำสั่งประธานาธิบดีคลินตัน  ที่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งรวมเจ้าหน้าที่สถานทูต แทรกแซงกฎหมายควบคุมการโฆษณายาสูบของประเทศอื่นที่ไม่ได้เลือกปฏิบัติ ซึ่งทั้งกฎหมายปัจจุบันและร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่ได้มีบทบัญญัติเลือกปฏิบัติระหว่างบุหรี่นำเข้าและบุหรี่ของโรงงานยาสูบ ดังนั้น หากนายทรัมพ์ในฐานะประธานาธิบดี คิดจะแทรกแซงกฎหมายควบคุมยาสูบของประเทศอื่น ก็ต้องทั้งแก้กฎหมาย และยกเลิกประกาศประธานาธิบดีคลินตัน  ซึ่งคงจะเป็นเรื่อง ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากในอเมริกาเองก็แอนตี้ บริษัทบุหรี่ที่ทำให้คนอเมริกาเสียชีวิตก่อนเวลาด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ ปีละ 480,000 คน

อีกประการหนึ่ง บริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ที่ทำธุรกิจในประเทศไทย ไม่ใช่ธุรกิจสัญชาติอเมริกา จึงไม่สามารถเรียกร้องให้รัฐบาลอเมริกาแทรกแซงร่างกฎหมายของประเทศอื่นได้ การแทรกแซงนโยบายหรือกฎหมายควบคุมยาสูบของไทยที่เป็นอยู่  จึงมาจากธุรกิจยาสูบข้ามชาติฟิลลิป  มอร์ริส และสภาหอการค้าอเมริกาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเอกชนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลสหรัฐแต่อย่างไร

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: น.ส.วัลภา  แก้วศรี  โทร. 0-2278-1828