ชวนเลิกสูบบุหรี่ เพื่อลดความเสี่ยงเป็นวัณโรค

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

                                                                                                 

Press Release 

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

วันที่ 21  มีนาคม  2560

วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

ชวนเลิกสูบบุหรี่ เพื่อลดความเสี่ยงเป็นวัณโรค

            ในโอกาสวันวัณโรคของโลก  24  มีนาคม  ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ เชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่  เพื่อลดโอกาสการเกิดวัณโรค

            ทั้งนี้จากรายงานที่พบว่าประเทศไทยยังมีผู้ป่วยวัณโรคจำนวนมากโดยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง ทั้งจำนวนผู้ป่วยวัณโรค จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เชื้อดื้อยา และจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยมีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคกว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคน

            ขณะที่รายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกา ประกาศเมื่อ พ.ศ. 2557 ว่าการสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงเป็นวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคที่สูบบุหรี่เสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่สูบบุหรี่ และในผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาหายแล้ว การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงที่วัณโรคจะกลับมาเป็นใหม่ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการสูบบุหรี่ ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดลม และทำลายเนื้อปอด ทำให้ความสามารถในการทำลายเชื้อโรคของปอดมีประสิทธิภาพลดลง ประกอบกับภูมิต้านทานของผู้สูบบุหรี่ลดลง ทำให้ผู้สูบบุหรี่ที่หายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าสู่ปอด เชื้อวัณโรคเกิดการเจริญเติบโตจนกลายเป็นวัณโรคขึ้นได้  ผู้สูบบุหรี่จึงควรที่จะเลิกสูบ เพื่อลดโอกาสเป็นวัณโรค รวมทั้งผู้ป่วยวัณโรคต้องหยุดสูบบุหรี่ เพื่อลดโอกาสเสียชีวิตจากวัณโรค ส่วนในผู้สูบบุหรี่ทั่วไป หากมีอาการไอเรื้อรังมากกว่าสองสัปดาห์ น้ำหนักลด มีไอเสมหะเป็นเลือด มีอาการอ่อนเพลียหรือมีไข้ต่ำ ๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจให้รู้ว่า ไม่ได้เป็นวัณโรค หรือ มะเร็งปอด

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โทร. 0-2278-1828