ศาลยกฟ้อง คว่ำซองบุหรี่แบบเรียบ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

                                                                                                 

Press Release 

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่ 12 เมษายน  2560

วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

ศาลยกฟ้อง คว่ำซองบุหรี่แบบเรียบ

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 เมษายน ศาลฎีกาประเทศอังกฤษยกคำอุทธรณ์ของบริษัทบุหรี่ที่ขอให้ยับยั้งกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ซึ่งทำให้บุหรี่ทั้งหมดที่ขายในประเทศอังกฤษ  ต้องเป็นซองแบบเรียบทั้งหมด  เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมนี้ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการตายก่อนเวลาปีละ 100,000 คน  เป็นสาเหตุการตายที่ป้องกันได้ที่สำคัญที่สุดของอังกฤษ

ปัจจุบันนี้มี 5 ประเทศสมาชิกอียูที่ได้ออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบแล้วคือ อังกฤษ ฝรั่งเศส  นอร์เวย์  ไอร์แลนด์ และฮังการี ทั้งนี้ สมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศมีข้อผูกพันต้องออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบตามกฎหมายควบคุมยาสูบของสหภาพยุโรป  โดยออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ใช้มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ เมื่อ พ.ศ.2555 ตามข้อแนะนำของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ  องค์การอนามัยโลก เพื่อลดความเย้ายวนของซองบุหรี่ที่มีต่อเด็กและขจัดการใช้ซองบุหรี่เป็นพื้นที่โฆษณาสินค้า ทั้งนี้ มาตรา 38 ในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  ให้อำนาจในการออกกฎหมายลูกเพื่อบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบได้ในอนาคต

 

ซองบุหรี่แบบเรียบประเทศอังกฤษ

 

 

 

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โทร. 0-2278-1828