ผู้จัดการ สสส.รับรางวัลเวิลด์ โน โทแบคโค เดย์ อวอร์ด