คอลัมน์ สาระติดดาว 'ภาษีบาปเพื่อสุขภาพ'พิมพ์เขียวจาก สสส.ไทยหนทางสู่การตั้งกองทุนสุขภาพของเมียนมามิติใหม่