คอลัมน์ 108ปัญหาสุขภาพกับหมอรามาฯ บุหรี่มือสองบุหรี่มือสามความเป็นธรรมทางอากาศและสุขภาพเด็ก