ตรวจสอบพฤติกรรมในจอ ของสายลับ007 ที่เป็นภัยต่อคนดู