อย. สหรัฐเตือนฟิลลิป มอร์ริส ห้ามอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION

                                                                                                      

Press Release 

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

วันที่  30 กรกฎาคม  2562

วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

อย. สหรัฐเตือนฟิลลิป มอร์ริส ห้ามอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้า

อันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

 

จากการที่บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ “ฟิลลิป มอร์ริส” เจ้าของแบรนด์บุหรี่มาร์โบโล่ และผลิตภัณฑ์บุหรี่รูปแบบใหม่ หรือที่บริษัทบุหรี่เรียกเป็นภาษาไทยว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน” ที่กำลังพยายามล็อบบี้ผ่านสื่อต่าง ๆ และกดดันรัฐบาลให้มีการแก้กฎหมายห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมีการกล่าวอ้างว่า เอฟดีเอ สหรัฐอเมริกาได้ “ยืนยัน” ว่ายาสูบไร้ควันของบริษัทเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการปกป้องสุขภาพของประชาชนและอนุญาตให้จำหน่ายได้ในสหรัฐอเมริกา และอ้างผลการศึกษาว่าผลิตภัณฑ์นี้ลดอันตรายต่อผู้ใช้และบุคคลรอบข้าง และมีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยกว่าการสูบบุหรี่ โดยมักจะกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่

 

           

 

ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้ว่า องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกาหรือเอฟดีเอ เพียงแต่อนุญาตให้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใหม่ ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ซึ่งการอนุญาตนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดที่ต้องการจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาต้องยื่นขออนุญาตจากเอฟดีเอ และการอนุญาตให้จำหน่ายในครั้งนี้ เอฟดีเอยังได้กล่าวย้ำว่าไม่ได้หมายถึงผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยหรือผ่านการอนุมัติจาก เอฟดีเอว่าปลอดภัย และเป็นคนละกระบวนการกับการพิจารณาของเอฟดีเอในเรื่องที่ว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่นี้มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมที่เรียกว่า “modified risk tobacco product (MRTP)” ซึ่งขณะนี้เอฟดีเอกำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาและยังไม่อนุมัติหรือยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใหม่นี้มีอันตราย หรือเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบธรรมดา นอกจากนี้ เอฟดีเอยังได้เตือนบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ไม่ให้โฆษณาหรือไปกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายน้อยกว่า หรือการใช้บุหรี่ชนิดนี้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ หรือกล่าวว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคน้อยกว่า หากฝ่าฝืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเอฟดีเอจะมีโทษอย่างหนัก

 

 

            ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าชนิดใหม่ของ ฟิลลิป มอร์ริส อาจจะเรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้า “ชนิดแห้ง”  ก็ได้  เนื่องจากใช้ความร้อนจากแบตเตอรี่มาทำให้ยาสูบมวนเล็ก ที่เตรียมโดยการใช้ใบยาสูบบดเป็นผงละเอียด  เติมสารเคมีชนิดต่าง ๆ แล้วนำมารีดเป็นแผ่น  ม้วนทำเป็นมวนบุหรี่ขนาดเล็กมาเสียบสูบกับอุปกรณ์ที่ชาร์จด้วยแบตเตอรี่  ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าชนิดแห้งนี้ห้ามนำเข้าโดยประกาศกระทรวงพาณิชย์  แล้วห้ามจำหน่ายโดยประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เช่นเดียวกับบุหรี่ไฟฟ้าชนิดที่ใช้น้ำยานิโคตินเหลว

            ทั้งนี้ การแอบอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใหม่ปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา นอกจากขัดกับที่ อย.สหรัฐอเมริกาห้ามแล้ว ในประเทศไทยจะเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2552 ด้วย

อ้างอิง

FDA News Release, April 30, 2019: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-permits-sale-iqos-tobacco-heating-system-through-premarket-tobacco-product-application-pathway

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 0-2278-1828