รวมสื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2556

 

1. โปสเตอร์

โปสเตอร์สูบบุหรี่ : สูญชีวิต สูญเงิน

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/426.htm
 

โปสเตอร์ สูบแล้วได้อะไร

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/427.htm
 

โปสเตอร์ 10 เคล็ดลับเลิกสูบบุหรี่

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/428.htm

 

โปสเตอร์ ถ้าไม่สูบ ได้ตังค์เพิ่ม

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/440.htm

 

โปสเตอร์ สูบแหลกแจกโรค

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/441.htm

 


 

2. เอกสาร  2 เรื่อง

เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก (สรุป 4 หน้า)

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/429.htm
 

เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก (28 หน้า)

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/439.htm

 

ตัวเลขเตือนภัย

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/430.htm

 


 

3. แผ่นพับ 3 แบบ

แผ่นพับ สูบบุหรี่ = สูบมะเร็ง

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/431.htm
 

แผ่นพับ การสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/432.htm
 

แผ่นพับ ควันบุหรี่มือสอง

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/433.htm


 
4. CD  2 แบบ

CD สปอตวิทยุ

รวมสื่อสปอตวิทยุรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประจำปี พ.ศ.2548-2555

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/434.htm
 

VCD สปอตโทรทัศน์

รวมสื่อภาพยนตร์โมษณารณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประจำปี พ.ศ. 2548-2555

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/435.htm
 

สปอตวิทยุรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2556

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/444.htm

 

สปอตทีวีรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2556

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/443.htm

 


 

5. สติ๊กเกอร์  2 แบบ

สติ๊กเกอร์  เขตปลอดบุหรี่

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/436.htm
 

สติ๊กเกอร์  บุหรี่ = ยาเสพติด

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/437.htm

 


 

6. เพาเวอร์พอยต์

บุหรี่ = ยาเสพติด

http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/442.htm