กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

 


ความสำคัญ

วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2556  องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกไว้ว่า “Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship” ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้คำขวัญภาษาไทยว่า “ไม่ใช้  ไม่รับ  ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต”

 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ขอเชิญเครือข่ายร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  โดยปีนี้มูลนิธิรณรงค์ฯ ชูประเด็น “ บุหรี่=ยาเสพติด” เพื่อนำเสนอข้อมูลความรุนแรงของการเสพติดบุหรี่ที่ร้ายแรงเทียบเท่ากับเฮโรอีน นำความสูญเสียมาสู่ผู้เสพ คนรอบข้าง และสังคม

 

ทั้งนี้  จากข้อมูลของศูนย์อาชญากรรมและยุติธรรมศึกษาประเทศราชอาณาจักร ได้ประเมินและจัดอันดับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 20 ชนิด  ในสามลักษณะ คือ อันตรายต่อร่างกาย  ความรุนแรงของการเสพติด และผลกระทบของการใช้สารนั้นต่อสังคม ในภาพรวมผลการวิเคราะห์พบว่า  ยาเสพติดที่อันตรายที่สุด ได้แก่  อันดับ 1 เฮโรอีน  อันดับ 2 โคเคน อันดับ 8 แอมเฟตามีนหรือยาบ้า และบุหรี่อยู่ในอันดับ 9  ดังนั้น บุหรี่จึงเป็นยาเสพติดที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ที่ร้ายแรงที่สุด

 

องค์การอนามัยโลกจัดให้การสูบบุหรี่เป็นโรคชนิดหนึ่ง  และจัดให้บุหรี่คือ ยาเสพติด เนื่องจาก “ยาเสพติด” ในความหมายขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไป  โดยไม่สามารถหยุดเสพได้  และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจ

 

 

กิจกรรม

1. จัดทำชุดสื่อรณรงค์สร้างกระแส และชุดข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน Theme ประเด็น Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship  ประกอบด้วย  เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลกชุด “บุหรี่=ยาเสพติด”  SPOT TV,     SPOT RADIO,  PRINT AD., MAG AD.  เสื้อยืด บุหรี่ = ยาเสพติด / พวงกุญแจ / พัด / สมุดโน้ต / ปากกา /    ป้ายตั้งโต๊ะผู้ประกาศข่าว   BANNER และสื่อ GIMMICK  อื่น ๆ  

2. จัดการแถลงข่าวประเด็น “บุหรี่ = ยาเสพติด” วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00  น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดยนำเสนอประเด็น  บุหรี่ = ยาเสพติด จริงหรือ?  นักวิชาการรวมพลังร่วมประกาศเจตจำนงร่วมกันในการปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่  รวมถึงศิลปินดารา ร่วม บอกกันให้รู้เลยว่า บุหรี่ = ยาเสพติด  

3. กิจกรรม Thai Health Forum วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เพื่อนำเสนอนิทรรศการชุด มหกรรมสื่อเยาวชน  “บุหรี่ = ยาเสพติด”

4. กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  มหกรรมสื่อเยาวชน  “บุหรี่ = ยาเสพติด” วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556    ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  ระหว่างเวลา  10.00 – 19.00  น.  โดยกิจกรรมประกอบด้วย  การแสดงผลงานของเยาวชนที่ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์วัยมันไร้ควันบุหรี่ นิทรรศการ มหกรรมสื่อเยาวชน “บุหรี่ =  ยาเสพติด”, บูธตรวจสุขภาพ, การแสดงจาก เยาวชน  ศิลปินดารา – นักแสดง   

5. การจัดนิทรรศการ “วันงดสูบบุหรี่โลก 2556”   ในศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข      ณ ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต6. สนับสนุนเครือข่ายให้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ในประเด็น “บุหรี่ = ยาเสพติด” โดยสนับสนุนชุดข้อมูล  และสื่อรณรงค์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่  สถานศึกษาทั่วประเทศ  เครือข่ายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายสื่อมวลชน  และเครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  

 

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณชวาลา  ภวภูตานนท์ฯ  

โทร.0-2278-1828 / 081-4585877